Fællesgravstedet Regnbuen

Medlemskab

Det koster 2.500 kr. at blive medlem af Regnbuen. Beløbet dækker udgiften for et urnegravsted i fem år. Derefter vil man skulle betale 500 kr. i kontingent hvert femte år. Kontingentet betales indtil man bruger gravstedet, herefter betales der intet.

Som medlemmer optages homoseksuelle (bøsser og lesbiske) samt biseksuelle personer, der ønsker at gøre brug af foreningens gravsted.

Optagelsesbegæring

Print optagelsesbegæringen, udfyld den og send den til formanden
Du modtager derefter en kopi med underskrifter fra to af bestyrelsens medlemmer.
Medlemskab af foreningen er først gældende, når foreningen har modtaget indskuddet på 2.500 kr.
Det påhviler hvert medlem selv at sørge for, at efterladte/pårørende er bekendt med vedkommendes medlemskab af denne forening.

Pårørendebrev

Vi anbefaler, at du lægger et brev til dine pårørende i dine papirer om, at du er medlem af "Regnbuen".