Fællesgravstedet Regnbuen

Navnesøjlen

Praktiske oplysninger om navneplade til navnesøjlen på Fællesgravstedet Regnbuen

Man kan bisættes på gravstedet anonymt, det vil sige uden navneplade, eller med navneplade på navnesøjlen.

Bestyrelsen har ønsket at have et ensartet præg over navnepladerne, der bliver sat op på navnesøjlen. For at dette kan ske, anbefaler vi, at man benytter Carsten Trudsholm, Vestre Stenhuggeri ved Vestre Kirkegård. Carsten har opsat navnesøjlen, og han kender således til, hvordan pladerne monteres.
Navnepladerne er udfærdiget sådan, at de enkelte plader kan fungere selvstændigt med en kant hele rundt om pladen. Navnepladen kan også opsættes, så der tages hensyn til, at der på et tidspunkt kan opsættes en ekstra plade for en ægtefælle eller samlever. Her er kanten på pladen ikke videreført på den side, hvor samleverens plade skal opsættes. Først når begge plader er opsat, vil der være en kant hele vejen rundt

Navnepladerne er lavet af bronze og måler 9 x 30 centimeter. De sættes på søjlen med 2 centimeters afstand. De er produceret af firmaet Strassacker. Prisen på en plade er i 2020 priser 4.600 kr. Pladerne sættes på søjlen fra bunden af. Det er bestyrelsen, der bestemmer, hvor pladen skal placeres, men særlige ønsker kan i begrænset omfang imødekommes.

Kontakt: Vestre Stenhuggeri.