Fællesgravstedet Regnbuen

Vedtægter

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Regnbuen".
Stk. 2: Foreningen er stiftet den 3. april 2007. Foreningens hjemsted er København.

§2. Formål

Foreningen har som formål at varetage driften og vedligeholdelsen af et fælles urnegravsted for homoseksuelle og biseksuelle på Assistens Kirkegård.
Stk. 2: Formålet er endvidere at knytte gode venskabsrelationer mellem foreningens medlemmer.

§3. Medlemskab

Som medlemmer optages homoseksuelle (bøsser og lesbiske) samt biseksuelle personer, der ønsker at gøre brug af foreningens gravsted.